Uğurlu karyeranın təməli
QƏRB UNİVERSİTETİNİN KOLLECİ
Ana səhifə  /  QƏRB UNİVERSİTETİNİN KOLLECİ

QƏRB UNİVERSİTETİNİN KOLLECİ

QƏRB UNİVERSİTETİNİN KOLLECİ

Qərb Universiteti Kolleci 2017-ci tədris ilində Qərb Universitetinin nəzdində yaradılmışdır.

Fasiləsiz təhsil sisteminin mühüm halqası olan kollec 11 ixtisas üzrə müasir tələblərə cavab verən orta pillə kadr hazırlayacaqdır.

Tədris Dövlət Standart və Planlarına uyğun olaraq Azərbaycan dilində həyata keçiriləcəkdir.

Hər bir ixtisas üzrə elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətləri əsasında yüksək səviyyəli laboratoriyalar və ixtisaslaşdırılmış fənn kabinetləri təşkil olunmaqdadır.