Uğurlu karyeranın təməli
BİZİM MİSSİYAMİZ
Ana səhifə  /  BİZİM MİSSİYAMİZ

QƏRB UNİVERSİTETİNİN KOLLECİ

BİZİM MİSSİYAMİZ

Tələbələrə uğurlu peşə karyerası qurmaq üçün müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının ehtiyacı olan ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsi verilməsi;

Ölkənin uğurlu gələcəyinə öz töhfələrini verməsi məqsədilə yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə malik mütəxəssislərin təhsilə cəlb edilməsi;

Tədrisdə qabaqcıl və beynəlxalq təcrübənin tətbiq edilməsi;

Dərslərin istehsalat şəraitində keçirilməsinin təşkil edilməsi;

Məzunların Qərb Universitetində təhsillərini davam etdirməkləri üçün zəmin yaradılması;